1. Nombres reals (per fer)
  • autor...
2. Successions numèriques (inacabat)
  • autor...
3. Equacions, inequacions i sistemes (inacabat)
4. Trigonometria (fet)
5. Nombres complexos (fet, però)

6. Geometria analítica(per fer)
7. Llocs geomètrics
8. Funcions (per fer)
9. Funcions elementals
10. Límit d'una funció
11. Derivada d'una funció
12. Estadística bidimensional
  • autor:
  • Solucionari:
13. Probabilitat
  • autor:
  • Solucionari:
14. Distribucions binomial i normal
  • autor:
  • Solucionari:
cub_4_5.jpgPer poguer escriure en una pàgina heu de clicar a sobre d' EDITAR, a dalt de la pàgina. Si ets nou i vols col·laborar seria bó que em diguessis les teves pretensions prèviament...

Video molt interessant...! La Consellera considera el tema de la lectura clau per l'èxit dels estudiants de secundària...
A veure si enteneu aquest. S'anomena Calculus rhapsody. Boníssim!!!!!