Preparació de les proves PAU 2012


A veure que us sembla...


Us paso les fotocòpies dels Posa't a prova del llibre. Han sortit una mica malament.
1. Matrius

2. Determinants

3. Sistemes d'equacions lineals

  • Solucionari: sol_t3.pdf
  • Autors: Marta +1, Alberto +1

4. Geometria en l'espai

4bis Exercicis de tot el trimestre de Selectivitat
5. Producte escalar

6. Productes vectorial i mixt

7. Límits i continuïtat de funcions

8. Derivada d'una funció. Derivades

8bis Exercicis de tot el trimestre de Selectivitat.

  • lliure!!9. Aplicacions de la derivada

  • Solucionari: sol_t9.pdf
  • Autors: Axel +1 Judith +1 ++

10. Representació de funcions

11. Integrals indefinides

12. Integrals definides

12bis Exercicis de tot el trimestre de Selectivitat

  • lliure!!