=

300px-FuncionLineal05.svg.png


=

1. Vectors. Operacions


Elements d'un vector

Suma i resta d'un vector

Multiplicació per un escalar

Combinació lineal de vectors


2. Bases


Vectors linealment independents

Bases3. Coordenades d'un vector


Sistema de referència

Coordenades d'un vector

Vectors paral·lels


4. Operacions amb vectors


Suma i resta de vectors

Multiplicació per un escalar


5. Producte escalar


Propietats del producte escalar

Expressió en coordenades


6. Aplicacions del producte escalar


Angle entre dos vectors

Vectors perpendiculars


7. Aplicacions dels vectors


Distància entre dos punts

Punt mitjà d'un segment

Punt simètric respecte d'un tercer


8. Equacions de la recta

Equació vectorial

Equacions paramètriques

Equació contínua

Equació general

Equació explícita

Equació punt-pendent


9. Posicions relatives de dues rectes


10. Distàncies i angles entre rectes


Distància entre un punt i una recta

Distància entre dues rectes

Angle entre dues rectes