ACTIVITATS D'ALGEBRA A LA SELECTIVITAT

1. Considera les matrius següents:


dggdddddddddddddd.PNG

  • Troba de manera raonada la matriu B si saps que BP=A
4. Considera les matrius i calcuala la matriu A si saps que :
cuyo.PNG

gfjhjnj.PNGeasd.PNG
11. Digues si les afirmacions següents són vertaderes o falses i justifica la resposta.
a) Si A i B són dues matrius quadrades qualsevol, es compleix que:
dsad.PNG
b) Si A és una matriu quadrada que compleix que